upplagg

Kursen går i Stockholmstrakten och hålls under två helger, den ena i mitten av februari, den andra i mitten av mars. Deltagande i båda kurshelgerna är obligatoriskt.

Deltagarna delas in i patruller, vilka under helgerna kommer att jobba mycket tillsammans.

Bok Den första helgen är mycket inspirations- och motivationsinriktad. Deltagarna får veta varför äventyret är en viktig del av scoutverksamheten och får en kick att göra något åt sitt eget program. Samtidigt kommer tips och idéer att flöda under helgen.

Den andra helgen är mer praktiskt orienterad. Deltagarna får använda sig av de kunskaper som de har införskaffat under den första kurshelgen. Vikt läggs vid diskussion och utvärdering kring de äventyrliga aktiviteter som gruppen genomför.

Mellan helgerna får deltagarna patrullvis i uppgift att planera ett äventyr inför andra kurshelgen.