intagningsordning

Nedanstående gäller för antagning till kursen.Kursen är utformad för scoutledare. För att gå kursen bör man ha varit aktiv assistent eller ledare på avdelning i minst 1 termin. Även om du inte är scoutledare eller medlem i Scouterna kan du ha stor glädje av att gå kursen och är välkommen, men då ska du vara inställd på att kursens fokus och referenser i diskussioner är utformade helt och hållet för scoutledare som målgrupp. Kursen har plats för 28 deltagare. Om kursen är överbelagd väljs deltagarna ut enligt följande principer:

Anmälningssystemet är utformat för att först till kvarn ska gälla som princip, men vår kurs blir mycket bättre på ett flertal sätt om deltagarna är en så heterogen grupp som möjligt. Det innebär att vi vill ha så stor spridning som möjligt vad gäller kårtillhörighet, bostadsort och kön. Myndiga kommer att prioriteras före omyndiga.