scouting

Det var så det började...

År 1907 samlade Robert Baden-Powell 21 pojkar på Brownsea Island och lät dem vara med på ett stort äventyr, nämligen världens första scoutläger.

Scouting I sina memoarer skriver Baden-Powell angående grundandet av scoutrörelsen: "Hela arbetsplanen lades sedan upp efter den grundprincipen, att den skulle vara en fostrande lek, en förströelse, där pojken omärkligt fördes fram på självuppfostrans väg. Vad skulle vi kalla det hela? Hade vi givit det namn efter vad det faktiskt var, t.ex. 'Sällskapet för Främjande av Moraliska Egenskaper', så skulle det inte ha precis ha blivit någon rusning av pojkar. Men om vi kallade det Scouting och skänkte pojkarna möjlighet till att bli spejare 'in spe' - se det var en helt annan historia."

Han skriver vidare: "Om vi använde termen 'scout', kunde vi ställa upp som föremål för hans hjältedyrkan sådana män som nybyggare, forskningsresande, jägare, sjömän, flygare, pionjärer och gränsridare."

Ända från starten har lärandet genom äventyr och lek varit en naturlig del av scouting.