innehall
Innehåll

Exempel på kursinnehåll

 • Äventyret som metodik
 • Variation i avdelningsprogrammet
 • Att göra det vardagliga till ett äventyr
 • Att göra äventyr med få ledare och enkla medel
 • Att enkelt tillverka sin rekvisita
 • Äventyrliga inbjudningar
 • Chiffer och hemliga meddelanden
 • Drama

Vad får man ut av kursen?

 • Inspiration
 • Praktiska tips för avdelningsarbetet
 • Nya sätt att lära ut
 • Äventyrliga program till sin avdelning
 • En äventyrligare verksamhet som engagerar såväl barn som ledare