index

Välkommen Välkommen till hemsidan för Vargarnas Äventyrskurs!


Det blir tyvärr ingen Äventyrskurs 2024. Vi återkommer våren 2025!

Vargarnas Äventyrskurs är en årlig utbildning för framför allt scoutledare i vad vi kan kalla äventyrspedagogik, en klassisk metod inom scoutrörelsen. Äventyr i vår tappning kan betyda rollspel, skattjakter, eller helt enkelt en serie kluriga uppgifter som måste lösas inom ramen för en story. Under kursen jobbar vi med äventyr i första hand som metod för att lära ut och förmedla saker, men samma grepp gäller förstås om man vill göra ett äventyr som gruppstärkande aktivitet eller "bara" för skojs skull. Vi menar att äventyret kan användas för att förmedla nästan allt och till vilken målgrupp som helst, och vi försöker leva som vi lär!

Om du vill veta mera, se dig gärna omkring på hemsidan! Här kan du läsa mer om kursen, vad vi menar med äventyr, varför vi tycker att äventyret är en viktig del av scoutarbetet mm.