historik

Äventyrskursen startade 1991 och har sedan dess arrangerats årligen. Under åren har kursen givetvis utvecklats och har mer och mer kommit att fokusera på det praktiska avdelningsarbetet.

Gensvaret från de som har gått kursen (vilket innefattar allt från nyblivna assistenter till erfarna scoutledare i 70-årsåldern) har varit genomgående positivt, och att detta är en kurs som behövs är vi numera säkra på.

Vargarnas Äventyrskurs arrangeras i första hand för ledare och assistenter i Stockholmsregionen, men vi har som målsättning att sprida kursen till övriga landet också.

Sedan 1995 ställer vi därför fyra platser till förfogande för ledare från resten av landet, vilka är beredda att arrangera något liknande i sina distrikt.

Historik Förutom att genomgå den vanliga kursen får dessa ledare efteråt extra information om kursens upplägg, de bakomliggande syftena till kurspassen och annat som kan vara bra att veta för att kunna planera och genomföra en egen kurs.

Vi ställer också gärna upp som bollplank vid planerandet av den egna kursen, men har sällan möjlighet att delta vid genomförandet.

Hittills har kurser genomförts i Borås, Sundsvall, Umeå och Rättvik, vilka på olika sätt har skilt sig från originalet, men som har bevarat andan från Vargarnas Äventyrskurs.